คติเตือนใจ

posted on 07 Sep 2010 05:22 by pueng2532

คติเตือนใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

               เอาใจเขามาใส่ใจเรา    กล้าคิด พูด และทำ   เปิดใจให้กว้าง  อย่าโทษตัวเอง  

มีความรับผิดชอบ  ตอบแทนเมื่อได้รับ    อย่าใช้อารมณ์ แต่จงใช้ความคิด  

 อย่ารู้ค่าสิ่งที่อยู่กับเราต่อเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้ว  จงรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังทำ

อะไร   อย่าเก็บอดีตมาทำร้ายตัวเอง แต่จงหัดที่จะเรียนรู้จากมัน        อย่ากลัวในสิ่งที่ตน

สามารถสู้หรือเปลี่ยนแปลงมันได้     ดูแลบิดา มารดาให้ดี มีโอกาสรีบทำซะก่อนจะไม่มี 

 
     

edit @ 9 Sep 2010 14:22:08 by ละอองจัย

เพลงเพื่อนคู่ชีวิต

posted on 03 Sep 2010 15:39 by pueng2532

ชอบเพลงนี้เพราะความหมายดี     ได้สื่อถึงชีวิตของคนๆหนึ่งที่รอคอยใครสักคนที่จะมาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างทั้งยามสุขและทุกข์

edit @ 3 Sep 2010 15:48:04 by ละอองจัย

edit @ 3 Sep 2010 15:49:10 by ละอองจัย

edit @ 9 Sep 2010 14:23:17 by ละอองจัย

ภาพธรรมชาติ

posted on 03 Sep 2010 14:50 by pueng2532

 

ดิฉันชอบภาพธรรมชาติมากเพราะดูแล้วทำให้รู้สึกผ่อนคลายยิ่งถ้าเป็นต้นไม้สีเขียวขจีก็ยิ่งทำให้รู้สึกอบอุ่น

edit @ 9 Sep 2010 14:32:38 by ละอองจัย

edit @ 9 Sep 2010 14:33:30 by ละอองจัย

edit @ 10 Sep 2010 19:36:09 by ละอองจัย

edit @ 10 Sep 2010 19:38:34 by ละอองจัย

edit @ 10 Sep 2010 19:41:19 by ละอองจัย