ประวัติส่วนตัว

posted on 03 Sep 2010 13:57 by pueng2532

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาว ชไมพร    บุญเพ็ง  ชื่อเล่นผึ้ง  มีพี่น้อง2 คนดิฉันเป็นคนที่2  บ้านเกิดจังหวัด

นครศรีธรรมราช  เกิดวันที่  3  สิงหาคม 2532  นิสัย    ร่าเริงเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้

กิจกรรมยามว่าง

ชอบฟังเพลง ดูละคร อ่านนวนิยาย

สำหรับดิฉันภาษาไทยคือ

ภาษาประจำชาติไทยที่ใช้ในการสื่อสาร ติดต่อกันระหว่างบุคคล

edit @ 3 Sep 2010 14:12:06 by ละอองจัย

edit @ 3 Sep 2010 15:26:26 by ละอองจัย

edit @ 3 Sep 2010 15:27:03 by ละอองจัย

edit @ 3 Sep 2010 15:28:10 by ละอองจัย

edit @ 3 Sep 2010 15:28:33 by ละอองจัย

edit @ 9 Sep 2010 14:35:53 by ละอองจัย

Comment

Comment:

Tweet