เพลงเพื่อนคู่ชีวิต

posted on 03 Sep 2010 15:39 by pueng2532

ชอบเพลงนี้เพราะความหมายดี     ได้สื่อถึงชีวิตของคนๆหนึ่งที่รอคอยใครสักคนที่จะมาเป็นคนที่อยู่เคียงข้างทั้งยามสุขและทุกข์

edit @ 3 Sep 2010 15:48:04 by ละอองจัย

edit @ 3 Sep 2010 15:49:10 by ละอองจัย

edit @ 9 Sep 2010 14:23:17 by ละอองจัย

Comment

Comment:

Tweet