คติเตือนใจ

posted on 07 Sep 2010 05:22 by pueng2532

คติเตือนใจในการใช้ชีวิตประจำวัน

               เอาใจเขามาใส่ใจเรา    กล้าคิด พูด และทำ   เปิดใจให้กว้าง  อย่าโทษตัวเอง  

มีความรับผิดชอบ  ตอบแทนเมื่อได้รับ    อย่าใช้อารมณ์ แต่จงใช้ความคิด  

 อย่ารู้ค่าสิ่งที่อยู่กับเราต่อเมื่อเราสูญเสียมันไปแล้ว  จงรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กำลังทำ

อะไร   อย่าเก็บอดีตมาทำร้ายตัวเอง แต่จงหัดที่จะเรียนรู้จากมัน        อย่ากลัวในสิ่งที่ตน

สามารถสู้หรือเปลี่ยนแปลงมันได้     ดูแลบิดา มารดาให้ดี มีโอกาสรีบทำซะก่อนจะไม่มี 

 
     

edit @ 9 Sep 2010 14:22:08 by ละอองจัย

Comment

Comment:

Tweet